Det är förunderligt

att bara tanken

på känslan

av hur mjukt…

hur varsamt

men självklart

dina händer rör mig

berör mig så på djupet

och underligt

att resonansen av din rösts vibrationer

driver på mitt hjärta

väcker mig

koltrastens sång i natten

förstärker upplevelsen

av mysteriet som är du

får mig att vilja se längre

och vid vattenytans gräns mellan världar

förstärks ljuset denna natt

står länge och ser på havet

känner mig så levande och nära

fast allt är stilla och långt borta